När du anmäler dig kommer vi att spara personuppgifter (namn, organisationen du representerar och din mailadress) kopplade till dig som person. Personuppgifterna hanteras endast av Stockholms stad och Onemotion IMC i administrativt syfte för det möte som anmälan gäller. Här finns mer information om hur Stockholms stad hanterar personuppgifter.