Program

Läs mer om våra programpunkter här:
https://vetenskapsfestivalen.se/forum-for-forskningskommunikation/

Torsdag 1 oktober

10.00 Digital konferens, föranmälan krävs
Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi